Disclaimer en fotoverklaring

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Bert Grootehedde (h.o.d.n. Babs Bert) streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Bert Grootehedde niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bert Grootehedde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Bert Grootehedde en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Bert Grootehedde garandeert niet dat e-mails die aan Bert Grootehedde worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Bert Grootehedde te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Bert Grootehedde heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Bert Grootehedde aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Bert Grootehedde zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Bert Grootehedde daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Fotoverklaring

De foto’s op de website zijn geplaatst met toestemming van het bruidspaar. We gaan er vanuit dat zij hiervoor toestemming hebben verkregen van de rechthebbende. Bedankt voor het beeldmateriaal;

  • Stefan Keerweer – De Grote Dag
  • Nienke van Denderen
  • HES Filmt
  • Arvid de Windt – Stories by Arv

Wordt jouw foto oneigenlijk gebruikt dan vinden we dat erg vervelend en is nooit de bedoeling geweest, mail naar info@bertgroothedde.nl en we verwijderen de foto zo snel mogelijk.